Филиал № 1

г. Могилев, пр. Мира, 12
(0222) 22-71-05